REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH. BASEN GDYNIA WITOMINO, BASEN GDAŃSK OSOWA, ORAZ POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA CS KIELNO. 

 

AKTUALIZACJA 30.08.2023 DOTYCZY 1 SEMESTRU 2023/2024

 

1. Każdego pływaka obowiązuje rejestracja konta w systemie ACTIVE NOW. Rezerwując miejsce w grupie deklarujesz udział w zajęciach do końca roku szkolnego, w którym dokonałeś rezerwacji. System Activ Now służy obu stronom do komunikacji, kontroli grafika zajęć i dokonywanych wpłat, do odwoływania zaplanowanych zajęć oraz odrabiania terminowo odwołanych lekcji.

 

2. Opłaty. Stawka podstawowa za osobę każdej lekcji w grupie wynosi 80 zł, dla dwojga 100 zł, indywidualnie 130 zł.

Zakup pakietu do końca roku szkolnego uprawnia do obniżki wartości zajęć:

1. grupowych do 55 zł Kielno oraz 60 zł Witomino i Osowa,

2. dla dwojga do 90 zł,

3. indywidualnie do 120 zł na wszystkich pływalniach. 

W celu rozłożenia płatności w czasie, pakiet zajęć w każdym roku szkolnym dzieli się na 2 pełne semestry. Cena pakietu semestralnego to liczba tygodni x obniżona cena w zł. Cena pakietu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna.  Opłatę za pakiet semestralny można rozłożyć na 2 części: 400 zł w dniu pierwszej lekcji np. próbnej, pozostała część: najpóźniej do końca października 2023 za pierwszy semestr i najpóźniej do 15 marca 2024 za drugi semestr roku szkolnego.

Jednorazowa opłata za lekcję w grupie tj. 80 zł dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć. Po tych zajęciach należy wykupić pakiet semestralny.

 

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA oraz PRZYPISANEMU TRENEROWI, a także w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

 

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 7 osób (dzieci) i od 3 do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

 

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Umożliwiamy wykorzystanie BONUSU tj.  odwoływanie i odrobienie max . 20 % wykupionego pakietu zajęć za pomocą systemu Active Now. By skorzystać z BONUSU tj.  opcji odrabiania,  odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 18 godzin przed planowaną lekcją. Dokonasz tego wygodnie w SYSTEMIE ACTIVE NOW.  W ostatecznej sytuacji jeśli nie masz dostępu do Internetu, jednorazowo odwołasz zajęcia za pomocą sms na numer telefonu 606-676-005 lub e-mail na: szkola@hydrostacja.pl. Pakiet odwołanych zajęć można odrobić w innym terminie niż ten na stałe zadeklarowany. Odrabianie lekcji pływania indywidualnych lub dla dwojga będzie się odbyć w grupach na podobnym poziomie umiejętności.  

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania i nie będzie możliwości odrobienia.  

Odwoływanie zajęć dotyczy pakietu semestralnego i edycji dla małych dzieci.

Odebranie BONUSU tj. odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego semestru, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie “przechodzą” na kolejny semestr, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie. Wyjątkiem są odwołane zajęcia w 2 ostatnich tygodniach semestru jeśli dokonano odwołania, a pływak nie pojawił się już na zajęciach. Wtedy odrobienie może być wykorzystane w kolejnym semestrze.  

6. Rezygnacja i przerwanie szkolenia w danym roku szkolnym powinno nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją za pomocą poczty email na adres: szkola@hydrostacja.pl. Przerwanie szkolenia przed zakończeniem pierwszego lub zakończeniem drugiego semestru skutkuje utratą zniżek, a co za tym idzie koniecznością opłaty za każdą naliczaną lekcję stawki podstawowej tj. odpowiednio 80, 100 i 130 zł.

7. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

8. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

9. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody

10. Możliwa jest bezpośrednia asysta dzieci do 6 roku życia na pływalni Gdańsk Osowa. Opiekun MUSI być przebrany w strój pływacki tj. strój, klapki oraz t – shirt. Asysta małego dziecka odbywa się wyłącznie poprzez zajęcie miejsca na widowni i ewentualną pomoc gdy trener jej oczekuje. Na pływalni Witomino udostępnia się widownię przyległą do niecki basenu. Na pływalni Kielno nie wolno przebywać na hali basenu, ale można obserwować zajęcia z okien baru powyżej niecki.

11. Dokonanie rezerwacji miejsca w grupie oznacza wykupienie pakietu zajęć z obowiązkiem zapłaty oraz oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA oraz regulaminu pływalni.

 

ORGANIZATORZY

 

Organizatorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

 

Kontakt: 606 676 005, szkola@hydrostacja.plwww.hydrostacja.pl
Organizatorem zajęć Hydrostacja Witomino i Kielno jest firma HYDROSTACJA, Damian Mrożek ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank  86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

 

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI  DO 4 LAT – BASEN GDAŃSK OSOWA, ORAZ DO 5 LAT CS KIELNO. 

ZAJĘCIA 30 MINUTOWE

AKTUALIZACJA 30.082023 DOTYCZY 1 SEMESTRU 2023/2024

 

1. Każdego pływaka obowiązuje rejestracja konta w systemie ACTIV NOW. Rezerwując miejsce w grupie deklarujesz udział w pakiecie zajęć w jednej z edycji, w której dokonałeś rezerwacji. System Activ Now służy obu stronom do komunikacji, kontroli grafika zajęć i dokonywanych wpłat, do odwoływania zaplanowanych zajęć oraz odrabiania terminowo odwołanych lekcji.

2. Opłaty. Stawka podstawowa każdej lekcji w grupie wynosi 80 zł. Dla wygody i komfortu naszych klientów rok szkolny dzielimy na 4 krótkie edycje. Zakup pakietu na jedną z edycji uprawnia do obniżki wartości zajęć grupowych do 60 zł.  Cena pakietu każdej z edycji to liczba tygodni x obniżona cena 60 zł. Cena pakietu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. W roku szkolnym 2023/2024 planowane są: EDYCJA PIERWSZA 10.09-12.11.2023, EDYCJA DRUGA 13.11-28.01.2024 , EDYCJA TRZECIA 12.02 – 16.06.2024

Opłatę za pakiet zajęć z każdej edycji należy wnieść na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA oraz PRZYPISANEMU TRENEROWI, a także w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 12 osób (dzieci) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Umożliwiamy wykorzystanie BONUSU tj. odwoływanie i odrobienie max . 20 % wykupionego pakietu zajęć za pomocą systemu Active Now. By skorzystać z BONUSU tj.  opcji odrabiania,  odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 18 godzin przed planowaną lekcją. Dokonasz tego wygodnie w SYSTEMIE ACTIVE NOW.  W wyjątkowej sytuacji jeśli nie masz dostępu do Internetu, jednorazowo odwołasz zajęcia za pomocą sms na numer telefonu 606-676-005 lub e-mail na: szkola@hydrostacja.pl. Pakiet odwołanych zajęć można odrobić w innym terminie niż ten na stałe zadeklarowany.

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania i nie będzie możliwości odrobienia.

Odwoływanie zajęć dotyczy co najmniej pakietu na jedną pełną edycję. Odebranie BONUSU tj. odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego cyklu szkolenia, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie “przechodzą” na kolejny semestr, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie. Wyjątkiem są odwołane zajęcia w 2 ostatnich tygodniach semestru jeśli dokonano odwołania, a pływak nie pojawił się już na zajęciach. Wtedy odrobienie może być wykorzystane w kolejnym cyklu szkolenia.

W I i II edycji można odrobić max. 2 nieobecności, w III edycji można odwołać i odrobić 4 nieobecności. 

Forma odebrania BONUSU:  

a) dołączenie dowolnego pływaka w wieku 5 – 50 lat do jednej z grup szkoleniowych na pływalni Osowa, Kielno lub Witomino. Umów szczegóły na info@hydrostacja.pl

b) odrobienie lekcji w takiej samej grupie wiekowej planując to w panelu Active Now.

6. Rezygnacja i przerwanie szkolenia przed zakończeniem edycji możliwe jest maksymalnie na 7 dni przed 3 lekcją. Skutkuje to utratą zniżek, a co za tym idzie koniecznością opłaty za każdą naliczaną lekcję stawki podstawowej tj. 80 zł. Przerwanie szkolenia później niż na 7 dni przed trzecią lekcją nie skutkuje zwrotem zapłaconej należności. 

8. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:

– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych

– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć

– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:

– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach

– pływać w czepku

– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

Podczas  pływalni Gdańsk Osowa, w których aktywnie nie uczestniczą opiekunowie możliwa jest bezpośrednia asysta dzieci do 6 roku życia. Opiekun MUSI być przebrany w strój pływacki tj. strój, klapki oraz t – shirt. Asysta małego dziecka odbywa się wyłącznie poprzez zajęcie miejsca na widowni i ewentualną pomoc gdy trener jej oczekuje.
9. Dokonanie rezerwacji miejsca w grupie oznacza wykupienie pakietu zajęć z obowiązkiem zapłaty oraz oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA oraz regulaminu pływalni.

 

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

 

 

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia Aqua Baby

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

KIELNO 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

 

OSOWA

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

_

Jak dokonać zapłaty za zajęcia?

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

KIELNO + WITOMINO

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

 

OSOWA

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

_

Call Now Button