REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DZIECI I DOROSŁYCH. BASEN GDYNIA WITOMINO, BASEN GDAŃSK OSOWA, BASEN KIELNO

1. Obowiązkowe wypełnienie w PUNKCIE INFORMACJI HYDROSTACJA karty uczestnika zajęć, która posłuży do komunikacji z klientem.

2. Wykupienie pojedynczego wejścia na LEKCJĘ PRÓBNĄ za 60 zł lub KARNETU SEMESTRALNEGO, w którym lekcje opłacone jednorazowo kosztują 35 zł Pływalnia Kielno, 45 zł Pływalnia Gdynia Witomino i pływalnia Gdańsk Osowa. Cena karnetu semestralnego to liczba tygodni x 35 lub 45 zł. Cena karnetu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. Jednorazowa opłata za lekcję dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć. Opłatę za karnet semestralny można rozłożyć na 2 części: 300 zł w dniu pierwszej lekcji np. próbnej, pozostała część najpóźniej na 6 zajęciach.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA, a potem w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 6 osób (dzieci) i od 3 do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia. Pojedyncze INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA kosztują 110 zł, w KARNECIE SEMESTRALNYM 90 zł. Pojedyncze LEKCJE DLA DWOJGA kosztują po 90 zł / os, a w KARNECIE SEMESTRALNYM po 70 zł / os. 

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu odrobić w innym terminie niż zadeklarowany. Odrabianie lekcji pływania indywidualnych lub dla dwojga może być realizowane w grupach na podobnym poziomie umiejętności. 

Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godziny 18:00 na numer telefonu 606-676-005 lub na e-mail: szkola@hydrostacja.pl.

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania.

Odwoływanie zajęć dotyczy wyłącznie karnetu semestralnego. Na każde 5 lekcji objętych karnetem przysługuje jedno odwołanie. Odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego semestru, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie „przechodzą” na kolejny semestr ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie.
W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy i rozliczenia go wg stawki jak za pojedyncze wejścia.

6. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

9. Wykupienie jednorazowej wejściówki, lub karnetu oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA.

10. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te, które już się odbyły po 60 zł grupowe, po 90 zł dla dwojga, po 110 zł indywidualne.

ORGANIZATORZY

Organizorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542
Kontakt: 606 676 005, szkola@hydrostacja.plwww.hydrostacja.pl
Organizorem zajęć Hydrostacja Witomino i  Kielno jest firma HYDROSTACJA, Damian Mrożek ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank  86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI  DO 4 LAT – BASEN GDAŃSK OSOWA

NIEDZIELA ZAJĘCIA 30 MINUTOWE

 

1. Obowiązkowe wypełnienie w PUNKCIE INFORMACJI HYDROSTACJA karty uczestnika zajęć, która posłuży do komunikacji z klientem.

2. Wykupienie karnetu na jedną z edycji, w których 9 lekcji kosztuje EDYCJA WRZESIEŃ I LISTOPAD 360 ZŁ, EDYCJA LUTY I KWIECIEŃ 405 ZŁ lub krótszego karnetu, w którym lekcje są po 60 zł. Cena karnetu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA, a potem w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 10 osób (dzieci) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.
5. Nieobecności niemowląt i małych dzieci nie trzeba zgłaszać! W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. W każdej 9 lekcyjnej edycji można odrobić 2 nieobecności. Za opuszczone 2 lekcje w każdej edycji można skorzystać z basenu w Osowej w dowolnej formie: popływać rekreacyjnie, skorzystać z rozpisanego treningu pływackiego na dany tydzień lub dołączyć dowolnego pływaka w wieku 5 – 60 lat do jednej z naszych grup szkoleniowych na odrobienie! Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione nie „przechodzą” na kolejną edycję, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy i rozliczenia go wg stawki jak za pojedyncze wejścia po 60zł.

6. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do: – odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych – łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć – zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.: – w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach – pływać w czepku – wziąć prysznic przed wejściem do wody
Podczas zajęć na siedziskach przy małej niecce może przebywać jedna osoba towarzysząca. Konieczne jest by przebrana była w strój sportowy: czyste klapki, t-shirt, legginsy lub krótkie spodenki.
9. Wykupienie karnetu oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA oraz regulaminu pływalni.
10. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu może nastąpić maksymalnie do 3 lekcji. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te które już się odbyły po 60zł.
EDYCJA WRZESIEŃ: 8 WRZESIEŃ – 3 LISTOPAD,

EDYCJA LISTOPAD: 10 LISTOPAD – 12 STYCZEŃ Dni wolne od zajęć: 23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020 (przerwa świąteczna) 13-26 stycznia 2020 (ferie zimowe)
EDYCJA LUTY: 2 LUTY – 29 MARZEC

EDYCJA KWIECIEŃ: 5 KWIECIEŃ – 21 CZERWIEC Dni wolne od zajęć: 9-12 kwietnia 2020 (przerwa wielkanocna) 1 – 3 maja 2020 (majówka), 31 maja (Zielone Świątki) 

 

ORGANIZATORZY

Organizorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

 

 

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!