REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH. BASEN GDYNIA WITOMINO, BASEN GDAŃSK OSOWA. 

 

1. Każdego pływaka obowiązuje rejestracja konta w systemie ACTIV NOW. Rezerwując miejsce w grupie deklarujesz udział w zajęciach do końca roku szkolnego, w którym dokonałeś rezerwacji. System Activ Now służy obu stronom do komunikacji, kontroli grafika zajęć i dokonywanych wpłat, do odwoływania zaplanowanych zajęć oraz odrabiania terminowo odwołanych lekcji.

 

2. Opłaty. Stawka podstawowa każdej lekcji w grupie wynosi 60 zł, dla dwojga 90 zł, indywidualnie 110 zł. Zakup pakietu do końca roku szkolnego uprawnia do obniżki wartości zajęć grupowych do 45 zł, dla dwojga do 80 zł, indywidualnie do 100 zł.  W celu rozłożenia płatności w czasie, pakiet zajęć w każdym roku szkolnym dzieli się na 2 pełne semestry. Cena pakietu semestralnego to liczba tygodni x obniżona cena w zł. Cena pakietu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. Jednorazowa opłata za lekcję w grupie wysokości 60 zł, dla dwojga 90 zł, indywidualnie 110 i dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć. Po tych zajęciach należy wykupić pakiet semestralny. Opłatę za pakiet semestralny można rozłożyć na 2 części: 300 zł w dniu pierwszej lekcji np. próbnej, pozostała część: najpóźniej do końca października za pierwszy semestr i najpóźniej do końca marca za drugi semestr danego roku szkolnego.

 

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA oraz PRZYPISANEMU TRENEROWI, a także w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

 

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 6 osób (dzieci) i od 3 do 8 osób (młodzież i dorośli) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

 

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Umożliwiamy wykorzystanie BONUSU tj.  odwoływanie i odrobienie max . 20 % wykupionego pakietu zajęć za pomocą systemu Active Now. By skorzystać z BONUSU tj.  opcji odrabiania,  odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 18 godzin przed planowaną lekcją. Dokonasz tego wygodnie w SYSTEMIE ACTIVE NOW.  W ostatecznej sytuacji jeśli nie masz dostępu do Internetu, jednorazowo odwołasz zajęcia za pomocą sms na numer telefonu 606-676-005 lub e-mail na: szkola@hydrostacja.pl. Pakiet odwołanych zajęć można odrobić w innym terminie niż ten na stałe zadeklarowany. Odrabianie lekcji pływania indywidualnych lub dla dwojga może się odbyć w grupach na podobnym poziomie umiejętności.  

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania i nie będzie możliwości odrobienia.  

Odwoływanie zajęć dotyczy co najmniej pakietu semestralnego.

Odebranie BONUSU tj. odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego semestru, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie „przechodzą” na kolejny semestr, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie. Wyjątkiem są odwołane zajęcia w 2 ostatnich tygodniach semestru jeśli dokonano odwołania, a pływak nie pojawił się już na zajęciach. Wtedy odrobienie może być wykorzystane w kolejnym semestrze.  

6. Rezygnacja i przerwanie szkolenia w danym roku szkolnym powinno nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją za pomocą poczty email na adres: szkola@hydrostacja.pl. Przerwanie szkolenia przed zakończeniem pierwszego lub zakończeniem drugiego semestru skutkuje utratą zniżek, a co za tym idzie koniecznością opłaty za każdą naliczaną lekcję stawki podstawowej tj. odpowiednio 60, 90 i 110 zł.

 

7. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

 

8. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:
– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

 

9. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:
– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach
– pływać w czepku
– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

 

10. Możliwa jest bezpośrednia asysta dzieci do 6 roku życia na pływalni Gdańsk Osowa. Opiekun MUSI być przebrany w strój pływacki tj. strój, klapki oraz t – shirt. Asysta małego dziecka odbywa się wyłącznie poprzez zajęcie miejsca na widowni i ewentualną pomoc gdy trener jej oczekuje. Na pływalni Witomino udostępnia się widownię przyległą do niecki basenu.

 

11. Dokonanie rezerwacji miejsca w grupie oznacza wykupienie pakietu zajęć z obowiązkiem zapłaty oraz oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA oraz regulaminu pływalni.

 

ORGANIZATORZY

 

Organizatorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

 

Kontakt: 606 676 005, szkola@hydrostacja.plwww.hydrostacja.pl
Organizatorem zajęć Hydrostacja Witomino jest firma HYDROSTACJA, Damian Mrożek ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank  86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

 

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI  DO 4 LAT – BASEN GDAŃSK OSOWA

NIEDZIELA ZAJĘCIA 30 MINUTOWE

 

1. Każdego pływaka obowiązuje rejestracja konta w systemie ACTIV NOW. Rezerwując miejsce w grupie deklarujesz udział w pakiecie zajęć w jednej z edycji, w której dokonałeś rezerwacji. System Activ Now służy obu stronom do komunikacji, kontroli grafika zajęć i dokonywanych wpłat, do odwoływania zaplanowanych zajęć oraz odrabiania terminowo odwołanych lekcji.

2. Opłaty. Stawka podstawowa każdej lekcji w grupie wynosi 80 zł. Dla wygody i komfortu naszych klientów rok szkolny dzielimy na 9 lekcyjne edycje. Zakup pakietu na jedną z edycji uprawnia do obniżki wartości zajęć grupowych do 45 zł.  Cena pakietu każdej z edycji to liczba tygodni x obniżona cena 45 zł. Cena pakietu nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. W roku szkolnym 2021/2022 planowane są: EDYCJA PIERWSZA 9 lekcji 405 zł, EDYCJA DRUGA 9 lekcji 405 zł, EDYCJA TRZECIA 9 lekcji 405 zł, EDYCJA CZWARTA 8 lekcji 360 zł.

Opłatę za pakiet zajęć z każdej edycji należy wnieść na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.

3. Przed każdym wejściem należy zgłosić swoją obecność w PUNKCIE INFORMACJI pracownikowi SZKOŁY HYDROSTACJA oraz PRZYPISANEMU TRENEROWI, a także w recepcji pływalni odbierając kluczyk do szafki.

4. Uczestnicy zajęć w grupach od 3 do 10 osób (dzieci) zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i/lub organizator szkolenia.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Umożliwiamy wykorzystanie BONUSU tj. odwoływanie i odrobienie max . 20 % wykupionego pakietu zajęć za pomocą systemu Active Now. By skorzystać z BONUSU tj.  opcji odrabiania,  odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 18 godzin przed planowaną lekcją. Dokonasz tego wygodnie w SYSTEMIE ACTIVE NOW.  W wyjątkowej sytuacji jeśli nie masz dostępu do Internetu, jednorazowo odwołasz zajęcia za pomocą sms na numer telefonu 606-676-005 lub e-mail na: szkola@hydrostacja.pl. Pakiet odwołanych zajęć można odrobić w innym terminie niż ten na stałe zadeklarowany.

Wszystkie spóźnione zgłoszenia nieobecności traktowane będą jak brak odwołania i nie będzie możliwości odrobienia.

Odwoływanie zajęć dotyczy co najmniej pakietu na jedną pełną edycję. Odebranie BONUSU tj. odrabianie zajęć może odbywać się jedynie w trakcie bieżącego cyklu szkolenia, najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym pływak był nieobecny. Zajęcia niewykorzystane i nie odrobione w terminie nie „przechodzą” na kolejny semestr, ani nie mogą być realizowane w ferie, wakacje, ani w późniejszym terminie. Wyjątkiem są odwołane zajęcia w 2 ostatnich tygodniach semestru jeśli dokonano odwołania, a pływak nie pojawił się już na zajęciach. Wtedy odrobienie może być wykorzystane w kolejnym cyklu szkolenia.

W każdej 9 lekcyjnej edycji można odrobić max. 2 nieobecności.

Forma odebrania BONUSU:  

a) dołączenie dowolnego pływaka w wieku 5 – 50 lat do jednej z grup szkoleniowych na pływalni Osowa lub Witomino. Umów termin na info@hydrostacja.pl

b) odrobienie lekcji jednej po drugiej w takiej samej grupie wiekowej planując to w panelu Active Now.

6. Rezygnacja i przerwanie szkolenia przed zakończeniem edycji możliwe jest maksymalnie na 7 dni przed 3 lekcją. Skutkuje to utratą zniżek, a co za tym idzie koniecznością opłaty za każdą naliczaną lekcję stawki podstawowej tj. 80 zł. Przerwanie szkolenia później niż na 7 dni przed trzecią lekcją nie skutkuje zwrotem zapłaconej należności. 

8. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły HYDROSTACJA lub pływalni będzie można odrobić lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

7. Szkoła Pływania HYDROSTACJA zastrzega sobie prawo do:

– odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych

– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć

– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

8. Uczestników szkolenia jak i osoby towarzyszące obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni. Należy ze względów higienicznych m.in.:

– w szatni i na widowni poruszać się w czystych klapkach

– pływać w czepku

– wziąć prysznic przed wejściem do wody.

Podczas  pływalni Gdańsk Osowa, w których aktywnie nie uczestniczą opiekunowie możliwa jest bezpośrednia asysta dzieci do 6 roku życia. Opiekun MUSI być przebrany w strój pływacki tj. strój, klapki oraz t – shirt. Asysta małego dziecka odbywa się wyłącznie poprzez zajęcie miejsca na widowni i ewentualną pomoc gdy trener jej oczekuje.
9. Dokonanie rezerwacji miejsca w grupie oznacza wykupienie pakietu zajęć z obowiązkiem zapłaty oraz oznacza akceptację regulaminu Szkoły Pływania HYDROSTACJA oraz regulaminu pływalni.

 

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem zajęć Hydrostacja Osowa jest firma Zark Sp. z o.o. ul. Bogusława 60, 80-209 Chwaszczyno.
mBank 39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

 

 

Call Now Button

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!