Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuję, iż :

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych:

  • dla pływalni Gdańsk Osowa jest Zark Sp. z o.o. 80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 60
  • dla pływalni Gdynia Witomino i Kielno jest Hydrostacja Damian Mrożek, 80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 60
  • E-mail : info@hydrostacja.pl

Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu rekrutacji, zawarcia umowy, prowadzenia działalności sportowej i  kulturalnej

Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być :

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda świadomie i dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych.

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wymogi kontraktowe wynikające z konieczności  dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy współpracy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – w celu przygotowania wstępnej oferty

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. konieczność wypełnienia przez obie firmy obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa  – realizacja zawartej umowy bądź złożonego zamówienia na wykonanie usługi.

– art.6 ust.1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – promocja, marketing

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa Danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania zadań statutowych i prawnych obowiązków administratora.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Dane mogą być udostępniane przez obie firmy podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji tylko na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa dotyczących  archiwum.

Informuję, iż Zark Sp. z o.o. oraz Hydrostacja Damian Mrożek dokładają wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Call Now Button